Onderwijsblog

08 Aug
0     142

Vooraankondiging 'Mini-Competitie' onder de nieuwe Microsoft MS-KIS 5 raamovereenkomst.*

08/08/2017     Onderwijs     Christian Ramioul

V-ICT-OR/kennisdomein onderwijs - helpt scholen om op een zo efficiënt en kosten besparende manier hun IT infrastructuur uit te bouwen en hen hierbij de ondersteunen... daarom organiseert V-ICT-OR een mini-comptetitie, dit naar aanleiding van een nieuwe raamovereenkomst MS-KIS 5 tussen Microsoft en het Departement Onderwijs (periode 2017 - 2021). Doel van deze mini-competitie is dat er een bijkomende prijsvergelijking gebeurt om de meest interessante Microsoft licentievoorwaarden te bekomen waarop je direct kan inschrijven.  

Het is niet algemeen geweten wat een 'raamovereenkomst' eigenlijk betekent en waarom een mini-comptetitie een groot verschil kan maken voor de portemonnee.

De grote voordelen van deze raamovereenkomst zijn dat:

 • scholen zelf geen openbare aanbesteding meer moeten uitschrijven;
 • de algemene voorwaarden waaronder scholen kunnen bestellen bepaald zijn (zoals het type /duur van de overeenkomst);
 • de kortingen onderhandeld zijn die gelden voor iedereen die intekent (kortingen tot 20% op de normale marktprijs).  

Scholen moeten hiervoor dus zelf niet meer met Microsoft gaan onderhandelen, het Ministerie van Onderwijs heeft dat voor hen gedaan.


Maar... de prijzen die de Microsoft partners concreet gaan aanrekenen zijn niet à priori de 'beste prijzen'. De resellers bepalen immers zelf hun winstmarge (tot 23%) op de onderhandelde kortingen binnen de raamovereenkomst. Daardoor kunnen er toch nog grote verschillen optreden als het over de werkelijke verkoopsprijs van deze Microsoft licenties gaat. 


Door het uitschrijven van een mini-competitie wordt er aan de resellers een gelegenheid geboden om een nieuwe prijsopgave te doen en hun winstmarge bekend te maken.  Dank zij deze mini-competitie wordt er een concrete prijsvergelijking tussen de resellers gemaakt en wordt de beste aanbieding gekozen.  Dit garandeert de 'laagste' prijs en dit onder de voorwaarden van de raamovereenkomst.

Meer lezen...


* Opmerking: ook al is er een princiepsakkoord voor deze nieuwe MSKIS 5 raamovereenkomst, deze moet nog bekrachtigd worden door de Minister; de ondertekening heeft vertraging opgelopen en verwacht wordt dat dit in september 2017 zal gebeuren.  
Er is echter nog genoeg tijd om je in orde te stellen (na de vervaldag van het huidige contract van jouw school - normaal op 30 september 2017 - heb je nog minimaal 60 dagen om een nieuw Microsoft contract te tekenen). Je kan dus - zonder verplichtingen en tijdig - inschrijven op de mini-competitie.  

Deel deze post:

12 Jun
0     489

V-ICT-OR veiligheidsbundel - UNIEK lanceringsaanbod onderwijs!

12/06/2017     Onderwijs     Christian Ramioul

Voor de lancering van V-ICT-OR/Onderwijs is er een UNIEKE actie voor alle scholen van het lager- en secundair onderwijs.  
De V-ICT-OR onderwijsbundel vormt een uitstekende aanzet voor de informatiebeveiliging en zorgt ervoor dat je school zijn eerste stappen zet om te voldoen aan de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (GPDR) die in mei 2018 van kracht wordt.
Tevens behoor je dan tot onze 'Circle of Excellence' pioniers die bijdragen tot het optimaliseren van informatieveiligheid in het onderwijs.

De eerste 135 scholen die nù intekenen op een V-ICT-OR Premium jaarabonnement, krijgen gratis:

 • HP ProBook x 360 11 G1 EE twv €565,95
 • De G Data Total Security Suite twv €49,95 

Goed om weten:
Download hier het volledige informatiedocument/bestelformulier en stuur dit naar onderwijs@v-ict-or.be
• Aanbod geldig tot 30 juni voor het V-ICT-OR platform en 31 augustus 2017 voor de HP promo.
• Aanbod enkel geldig voor onderwijsinstellingen en onderwijspersoneel.

HP PROMO: 
Bijkomende HP ProBooks aan €440/stuk (ofwel €120 korting op de normale prijs)

 

Deel deze post:

30 May
0     289

Ik beslis over mijn privacy - https://www.ikbeslis.be/

30/05/2017     Onderwijs     Christian Ramioul

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook kortweg de "Privacycommissie" genoemd, is een onafhankelijk controleorgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens.

Niet alleen kan je op de site https://www.privacycommission.be/ algemene informatie vinden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ook de wetgeving wordt er toegelicht. Je vindt er bijvoorbeeld verschillende uitgewerkte privacythema's, adviezen & aanbevelingen of de richtlijnen met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming ('GDPR').

Een gerelateerde, specifieke website gericht op jongeren, ouders en leerkrachten is ‘Ik beslis’.

 • Voor jongeren: jong en bewust van je privacy? Ontdek hier hoe je jouw privacy kan beschermen!
  Deze site bevat een schat aan informatie die je zo aan je leerlingen kan meegeven... 

 • Voor ouders & leerkrachten: wil je de privacy van jongeren helpen beschermen? Lees hier hoe je dat doet.
  Leerkrachten van het lager- en secundair onderwijs kunnen hier niet alleen educatief lesmateriaal vinden maar ook bijvoorbeeld richtlijnen over hoe je op een eenvoudige manier privacy op school kan bevorderen.  
  Mag je - als school - bijvoorbeeld camera's in de klas plaatsen, vingerafdrukken nemen of hoe moet je omgaan met sociale (leer)platformen? Heb je vragen over het plaatsen van foto's en filmpjes op het internet, hoe moet je omgaan met smartphones & apps of wat te doen als je geconfronteerd wordt met situaties zoals sexting. Ook nieuwe fenomenen zoals Sharenting (Share & Parenting) worden er onder de loep genomen. 

  ‘Ik beslis’ geeft scholen duidelijke richtlijnen en zeer bruikbare informatie rond deze thema's.  

Hieronder kan je een link naar het onlinebestelformulier terugvinden om het pakket te bestellen, alsook een link waar je de pdf-versies van o. a. de posters kan downloaden:

Met vragen rond ‘ik beslis’ of specifiekere digitale documenten, kan je terecht op volgend e-mailadres: jedecideikbeslis@privacycommission.be

 

Deel deze post:

26 May
0     223

Ransomware: leg dat maar eens uit aan je leerlingen... of leerkrachten...

26/05/2017     Onderwijs     Christian Ramioul

Bijlagen met een virus kunnen een heel netwerk besmetten en erger, alle bestanden versleutelen tegen losgeld.
Volgens de berichtgeving staan we nogmaar aan het begin van een échte oorlog.

In plaats van er een epistel over te schrijven kan je het ook aan je leerkrachten en leerlingen uitleggen met een leuke frisse poster.
4 iconen – 4 tips!!

Je kan deze afdrukken en in de klas hangen en zo je collega’s sensibiliseren.

De twee koppelingen op de poster verwijzen naar:

 1. Een site van de Belgische overheid.
 2. Een officiële site om te helpen bij infectie. 

Ransomware komt meestal via e-mail toe.  Dus denk na alvorens een mail te openen. Zelfs een PDF bestand kan een virus zijn.

Download hier de poster

Deel deze post:

18 May
0     113

ICT-coördinatordag over Informatieveiligheid op 1 juni 2017

18/05/2017     Onderwijs     Christian Ramioul

KOM ZEKER KIJKEN op onze stand en ontdek wat we voor u in petto hebben!!

Op 1 juni 2017 wordt voor de zesentwintigste keer een ICT-coördinatordag georganiseerd door het Vrij Katholiek Onderwijs.  Focus van die dag is de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, die in mei 2018 van kracht wordt en de gevolgen daarvan voor de school en de ICT-coördinatie.  Uiteraard is V-ICT-OR/Onderwijs van de partij, met een stand en een sessie (door Kevin De Backer) in de namiddag. 
Voor de lancering van V-ICT-OR Onderwijs  is er een unieke actie voor alle scholen van het lager- en secundair onderwijs.  In tijden van BYOD, Cloud, keteninformatisering, gecentraliseerde contactendatabanken, sociale media en internetinteractie is informatiebeveiliging meer dan ooit aan de orde.

Deel deze post:

08 May
0     229

V-ICT-OR breidt haar werking uit met kennisdomein Onderwijs.

08/05/2017     Ongecategoriseerd     Kevin De Backer

V-ICT-OR vzw, of Vlaamse ICT Organisatie is nog niet zo bekend in het onderwijs maar V-ICT-OR vzw heeft zich niet alleen opgeworpen tot belangrijkste belangenbehartiger van gemeenten, OCMW’s of lokale overheden in Vlaanderen. Even belangrijk is het optreden van V-ICT-OR als motor ter bevordering van de samenwerking tussen centrale overheden (federaal en regionaal), de industrie (vrije markt) en lokale besturen. Dankzij deze samenwerking ontstaan gezamenlijke overheids-initiatieven inzake ICT-ontwikkelingen afgestemd op de behoeften van het veld.

Sinds kort heeft V-ICT-OR haar werking uitgebreid naar het onderwijs. Dit is een logische uitbreiding aangezien heel wat onderwijsinstellingen nauwe banden hebben met centrale overheden en lokale besturen. Maar ook de duidelijke parallellen tussen de problematiek, de noden en oplossingen maken dat V-ICT-OR een ideale partner wordt voor de optimalisatie van ICT in het onderwijs. Hierdoor krijgen onderwijsinstellingen plots toegang tot een schat aan informatie en initiatieven om hun IT organisatie vlot te krijgen.

Naast de focus op de rasechte IT'er is er aandacht voor alles wat er leeft rond ICT in de school. Denk maar aan de zorg voor kwaliteit, de zorg voor goed management, informatiearchitectuur, archivering, Cloud, leerlingbegeleiding, enz. en dit voor zowel de ICT-coördinator als voor de administratieve medewerkers, de directeur, het onderwijzend personeel of de leerling in de klas.

Het kennisdomein onderwijs zal getrokken worden door Christian Ramioul, onderwijsexpert vanuit zijn vroegere ervaringen als schooldirecteur en daarna onderwijslead bij Microsoft, bijgestaan door Kurt Roosbeek, onderwijsdeskundige op het vlak van ICT.
Voor meer informatie en contact kan u terecht op https://onderwijs.v-ict-or.be.

Wat heeft V-ICT-OR te bieden voor het onderwijs?

Speerpunten V-ICT-OR/onderwijs

Wij bieden een forum voor iedereen die ICT wil bevorderen in het onderwijs en staat open voor samenwerking tussen alle partijen, overheid, onderwijskoepels, scholen¬(gemeenschap-pen) of bedrijfspartners. In lijn - en als logische uitbreiding - met wat V-ICT-OR vandaag al doet, heeft de afdeling onderwijs de volgende speerpunten gedefinieerd:

 • Adviescentrum: V-ICT-OR wil als onafhankelijk adviescentrum meebouwen aan het optimaliseren van de ICT-integratie in het onderwijs. Hiervoor brengt het oplossingen en eventuele probleemgebieden in kaart en helpen ze mee aan een goed ICT-beleid op school.

 • Planlastverlaging: ons startpunt is steeds: “Hoe kunnen we ICT inzetten zodat dit een planlastverlaging teweeg brengt bij de lesgevers en het onderwijskader en het onderwijs efficiënter maakt?”. Samen met de collega’s ervaren we hoe ICT daadwerkelijk en op een innovatieve manier kan geïntegreerd worden in de moderne school zonder dat dit als een belasting wordt ervaren.

 • Innovatieve projectwerking: om een vastgesteld doel te bereiken geloven we dat een projectmatige benadering cruciaal is. Daarom worden onze projecten omkaderd door onderwijs/ICT experten. Innovativiteit - maar dan gericht op het onderwijs - maakt vaak het verschil of nieuwe technologieën al dan niet succesvol worden geïmplementeerd.

 • ICT-keuzebegeleiding: een goed draaiende ICT-infrastructuur is een basisvereiste om ICT-projecten tot een goed einde te brengen. Daarom denken we steeds mee, hoe we met kleine ingrepen een groot verschil kunnen maken. In de bedrijvenwereld is de stap naar de 'Cloud' bijvoorbeeld al gezet, wij trekken het onderwijs mee op gang.

 • Onderwijscontext: enkel wanneer ICT-oplossingen aangepast worden naar een schoolcontext wordt de meerwaarde ervan duidelijk voor directie, lesgever en lerende. Wij benaderen ICT in al zijn facetten: zowel puur technologisch maar ook de begeleiding, omkadering, opleiding, coaching en netwerking zijn cruciaal voor een geslaagde project.

 • Netwerking: V-ICT-OR/Onderwijs wil een belangrijke rol spelen in de standpunten die door de gemeenschap worden ingenomen met betrekking tot ICT in het onderwijs.

 • Privaat-publieke samenwerking en het faciliteren van initiatieven die dit soort van samenwerking bevordert en dit met organisaties en bedrijven die software, hardware, breedband en gerelateerde diensten aanbieden.

Huidig aanbod V-ICT-OR/Onderwijs

 • Informatieveiligheid voor scholen (GDPR)

  Sinds kort is er vanuit V-ICT-OR/Onderwijs een wisselwerking met betrekking tot het plan van aanpak omtrent informatieveiligheid binnen de scholen. Dankzij informatie-uitwisseling slagen we er stapsgewijs in om de vaak moeilijk te bevatten minimale veiligheidsnormen en de richtsnoeren voor informatieveiligheid te vertalen naar een pragmatische werking binnen de Vlaamse scholen. Deze vertaalslag is een permanent gegeven met een continu sensibiliseren. Er kwam vanuit de werkgroep security een plan van aanpak voor het uitschrijven van een beveiligingsbeleid, risico analyse en beveiligingsplan voor het onderwijs.

  V-ICT-OR ontwikkelde een tool voor informatieveiligheid waarbij een maturiteitsmeting op basis van de richtsnoeren mogelijk werd gemaakt. Ondertussen werd deze tool aangevuld met een risicometing op basis van een aantal welbepaalde dreigingen. Met deze informatieveiligheidstool kunnen informatieveiligheidsconsulenten of verantwoordelijken voor de informatieveiligheid binnen de school zelf aan de slag, of kunnen ze zich laten begeleiden.

  Daarnaast voorzien we in de toekomst opleidingen voor informatieveiligheidsconsulenten. Door het informatieveiligheid in al onze programma's en projecten op te nemen, keert druppelgewijs het bewustzijn tot in de diepste wortels van onze organisaties. We nemen informatieveiligheid ernstig!

 • Inschrijvingen Scholen – aanmeldingssysteem IN-LOK

  De verplichting om (vooraf) de capaciteit en de vrije plaatsen bekend te maken is daarvan een onderdeel. Scholen binnen een LOP-gebied zijn bovendien verplicht om te werken met een overeengekomen percentage GOK- niet GOK leerlingen bij de inschrijvingen. 
  Daarnaast stellen we vast dat meer en meer scholen geconfronteerd worden met een onevenwicht tussen het aanbod en de vraag naar beschikbare plaatsen – in de hele school of in bepaalde leerlingengroepen. Dat kan het gevolg zijn van demografische ontwikkelingen, van de populariteit van bepaalde scholen, van inplantingen van woonwijken met veel jonge gezinnen, van …

  Maar ook zonder dat tekort aan capaciteit stellen scholen vast dat de administratieve verplichtingen rond inschrijvingen toenemen, en dat daar steeds meer tijd in kruipt.

  Om al deze redenen maken scholen meer en meer gebruik van de mogelijkheid om met een online aanmeldingssysteem te werken. Daardoor kunnen de beschikbare plaatsen op een objectieve manier verdeeld worden, maar ook de administratieve last wordt voor een belangrijk stuk opgevangen omdat verschillende aspecten daarvan door de aanmeldingssoftware kunnen afgehandeld worden.

  IN-LOK, bieden we gratis aan en kan aangewend worden door individuele scholen, maar het is ook geschikt voor meerdere scholen binnen een bepaalde gemeente of regionale context (een LOP-gebied, een scholengroep, …).

 • Coaching, trainingen en workshops

  Coaching is een niet meer weg te denken middel om mensen in organisaties optimaal te ontwikkelen en te laten groeien. Het doel van coaching is in de eerste plaats bedoeld om u te begeleiden bij het optimaliseren van de IT integratie in de school. 

  U leert niet alleen de beperkingen, maar vooral ook het potentieel dat ICT voor uw organisatie kan betekenen. Door te investeren in deze begeleiding, verhoogt u de output van inspanningen. U vindt een optimale balans tussen aansturen, delegeren, controleren en loslaten.

  Deze coaching is een uitgebalanceerde mix van inzichten, tools en technieken op basis van concrete ervaringen en oplossingen in scholen.

  Standaard trainingen en workshops bereiken niet steeds hun doel. Soms is de trainingsbehoefte zo school gebonden dat ze een onverbrekelijk deel van een veranderingstraject vormen. Wij bepalen samen met u de inhoud van de training en richten ons op de echte noden van uw organisatie. Wij faciliteren dit proces en stellen samen met u een traject voor dat de echte behoeften van u en uw organisatie omvat. 

  Constante verandering in uw omgeving en uw ICT-noden stellen ook uw organisatie voor continu nieuwe uitdagingen. Deze bedreigingen of opportuniteiten leggen steeds meer druk op mensen en middelen. Organisaties met een expliciete strategie kennen echter hun sterktes of zwaktes en maken gebruik van hun organisatorische vaardigheden om een toekomstgericht en efficiënt voordeel uit te bouwen.

  Wij helpen u om stap voor stap de bouwstenen van een visie (missie, lange termijndoelstellingen en strategie) te definiëren. Wij vertrekken vanuit uw noden en vertalen deze middels schoolwerkplannen, strategiekaarten, prestatie-indicatoren, … naar uw onderwijsrealiteit. 

 • Wat komt er nog aan?

  Nieuwe technologieën zoals de ‘Cloud’, sociale media, digitale content of ‘educatieve gaming’ kunnen het onderwijs - en de manier van leren - wel écht veranderen. Alleen vinden deze innovatieve oplossingen niet steeds hun weg naar de scholen, zijn ze niet aangepast aan de concrete onderwijscontext, onbetaalbaar, is de communicatie hierover onvoldoende en/of weten de scholen het gewoonweg niet. 

  V-ICT-OR onderwijs wil hier mee aan de weg timmeren en onze rol als ‘kenniscentrum’ voor het onderwijs optimaal uitbouwen; dit gebaseerd op de werkelijke noden van het onderwijs. 

  Wij zijn ervan overtuigd dat er heel wat gebieden zijn waar V-ICT-OR onderwijs het verschil kan maken. Naast de terreinen waar we nu al actief zijn, zoals informatie-dataveiligheid voor scholen of ons aanmeldingssysteem IN-LOK zullen we ons focussen op overleg en kennisuitwisseling rond infrastructuur over laagdrempelige support-, training- en coaching initiatieven tot concrete hapklare oplossingen of aanbiedingen voor de onderwijssector.

Deel deze post: