Vooraankondiging 'Mini-Competitie' onder de nieuwe Microsoft MS-KIS 5 raamovereenkomst.*

08/08/2017     Onderwijs     Christian Ramioul     291     0

V-ICT-OR/kennisdomein onderwijs - helpt scholen om op een zo efficiënt en kosten besparende manier hun IT infrastructuur uit te bouwen en hen hierbij de ondersteunen... daarom organiseert V-ICT-OR een mini-comptetitie, dit naar aanleiding van een nieuwe raamovereenkomst MS-KIS 5 tussen Microsoft en het Departement Onderwijs (periode 2017 - 2021). Doel van deze mini-competitie is dat er een bijkomende prijsvergelijking gebeurt om de meest interessante Microsoft licentievoorwaarden te bekomen waarop je direct kan inschrijven.  

Het is niet algemeen geweten wat een 'raamovereenkomst' eigenlijk betekent en waarom een mini-competitie een groot verschil kan maken voor de portemonnee.

De grote voordelen van deze raamovereenkomst zijn dat:

  • scholen zelf geen openbare aanbesteding meer moeten uitschrijven;
  • de algemene voorwaarden waaronder scholen kunnen bestellen bepaald zijn (zoals het type /duur van de overeenkomst);
  • de kortingen onderhandeld zijn die gelden voor iedereen die intekent (kortingen tot 20% op de normale marktprijs).  

Scholen moeten hiervoor dus zelf niet meer met Microsoft gaan onderhandelen, het Ministerie van Onderwijs heeft dat voor hen gedaan.


Maar... de prijzen die de Microsoft partners concreet gaan aanrekenen zijn niet à priori de 'beste prijzen'. De resellers bepalen immers zelf hun winstmarge op de onderhandelde kortingen binnen de raamovereenkomst. Daardoor kunnen er toch nog grote verschillen optreden als het over de werkelijke verkoopsprijs van deze Microsoft licenties gaat. 


Door het uitschrijven van een mini-competitie wordt er aan de resellers een gelegenheid geboden om een nieuwe prijsopgave te doen en hun winstmarge bekend te maken.  Dank zij deze mini-competitie wordt er een concrete prijsvergelijking tussen de resellers gemaakt en wordt de beste aanbieding gekozen.  Dit garandeert de 'laagste' prijs en dit onder de voorwaarden van de raamovereenkomst.

Meer lezen...


* Opmerking: ook al is er een princiepsakkoord voor deze nieuwe MSKIS 5 raamovereenkomst, deze moet nog bekrachtigd worden door de Minister; de ondertekening heeft vertraging opgelopen en verwacht wordt dat dit in september 2017 zal gebeuren.  
Er is echter nog genoeg tijd om je in orde te stellen (na de vervaldag van het huidige contract van jouw school - normaal op 30 september 2017 - heb je nog minimaal 60 dagen om een nieuw Microsoft contract te tekenen). Je kan dus - zonder verplichtingen en tijdig - inschrijven op de mini-competitie.  

Deel deze post: